درباره ما
دیدبان روسیه: فدراسیون روسیه اگرچه پس از فروپاشی شوروی دیگر یکی از دو قدرت برتر در نظام بین الملل به شمار نمی آید، ولی همچنان به عنوان قدرت برتر فرامنطقه ای و یکی از بازیگران مهم در عرصه بین الملل محسوب می شود.

همسایگی ایران با روسیه و پیشتر با شوروی و تزارها، اهمیت این کشور را برای کارشناسان و تحلیلگران ایرانی و روسی دو چندان نموده است. در طول تاریخ روابط این دو کشور همواره برخی متفکران و تحلیلگران بر گسترش همه جانبه مبتنی بر وابستگی های ایدئولوژیک روابط ایران و روسیه تاکید داشته اند و گاه حتی منافع همسایه شمالی را بر منافع ملی خود ترجیح داده اند و در مقابل گروهی دیگر به تجربه های تاریخی تلخ در روابط با روس ها استناد می کنند و با انتقادهای تند خود به روابط ایران و روسیه، فرصت های همکاری را تضییع می کنند.

آفت مهم دیگری که در این میان وجود دارد عدم فهم پذیری و شناخت صحیح میان نخبگان، کارشناسان و تحلیلگران دو کشور نسبت به یکدیگر می باشد؛ چرا که شناخت آنها اغلب به واسطه ترجمه متون انگلیسی و شناختی با رویکرد غربی بوده است. در واقع ما ایرانیان به دلیل عدم آشنایی با زبان روسی اغلب از طریق رسانه ها و اندیشکده های اروپایی و آمریکایی روس ها را فهم می کنیم؛ آفتی که از سوی طرف مقابل نیز وجود دارد.

از این رو سایت دیدبان روسیه در تلاش است تا به همت اساتید، پژوهشگران و خبرنگاران زبده و صاحب نظر در حوزه مطالعات روسیه به رصد، تبیین و تحلیل مسائل این کشور با اتکا به منابع روسی و انگلیسی بپردازد و صرفا در مسیر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران گام بردارد و دیدگاه نخبگان، صاحب نظران و تحلیلگران ایرانی و روس را به یکدیگر نزدیکتر سازد، چرا که آنگاه که شناخت حاصل شود و سفرها گسترش یابد به آرامی روابط اقتصادی در سایه روابط فرهنگی و گردشگری افزایش می یابد. در واقع، این طور به نظر می رسد که دو کشور همسایه، ایران و روسیه، می  توانند با گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی همکاری های گسترده تری با یکدیگر داشته باشند. دیدبان روسیه تلاش خواهد کرد تا در این راستا گام هایی هرچند کوچک بردارد.


احمد وخشیته، سردبیر سایت دیدبان روسیه؛