۱
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۳
دوشنبه گردی های مسکو به روایت تصویر

کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی
دیدبان روسیه: آمارها نشان می‌دهد که 41  درصد جوانان بین  18تا 30 سال به طور رسمی ازدواج کرده اند که 42 درصد آنها  دارای فرزند هستند. خانواده های روس اهمیت زیادی به گردش فرزندان خود می دهند و حتی در دمای منفی پانزده درجه نیز مشاهده می کنید که مادران فرزندان و حتی نوزادان خود را برای گردش به پارک می آورند.

محمد مهدی نیکونژاد در دوشنبه گردی این هفته خود در مسکو، به عکاسی از کودکان روس در هوای بیست و چند درجه این روزهای مسکو پرداخته است که در ادامه تماشا می کنید.
 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

 • کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

  کودکان مسکو در لنز دوربین دوشنبه گردی

کد مطلب: ۶۱۱۸
مترجم :
نام شما

آدرس ايميل شما